Svensk skog

Sextionio procent av Sveriges landareal består av skog. Den intar en så central och självklar gestalt i våra liv att vi sällan ens funderar över saken. Den formar vårt landskap, välstånd och kultur.