VULKANER

Pyroklastiska laviner av giftig gas och glödande material som rusar i flera hundra kilometers hastighet, och förintar allt i dess väg. Halvsmälta bitar av berg som slungas upp i luften och regnar likt bomber över landskapet. Jordbävningar, askregn och lavafloder …

Men, också en plats där liv och död glider samman. Skapelse och förintelse, förödelse och fertilisering i ögonblicket. Vulkanen är självaste grundförutsättningen för livet på jorden. Storslaget och färgstarkt, och närmast overkligt vackert.