NYHETER OCH RÄTTELSER

Tusen kilometer långa Sörmlandsleden förändras ständigt. Nya hus och vägar korsar dess sträckning. Kommersiella verksamheter uppstår och upphör. Länsstyrelserna bildar nya naturreservat. Markägare har synpunkter. Busslinjer dras in eller om. Och framför allt, Sörmlandsledens aktiva medlemmar förbättrar oavbrutet.

Uppdateringar för guidebokens tredje utgåva (2017).

Ny anslutning från Nykvarn

Sedan tredje upplagan av Vandra Sörmlandsleden trycktes har även uppgifter om etappernas längder korrigerats. Exakta etapplängder och koordinater finner du på Sörmlandsledens hemsida.