NYHETER OCH RÄTTELSER

Omslagsbild från etapp 15: Fredriksberg – Skottvångs gruva.

Tusen kilometer långa Sörmlandsleden förändras ständigt. Nya hus och vägar korsar dess sträckning. Kommersiella verksamheter uppstår och upphör. Länsstyrelserna bildar nya naturreservat. Markägare har synpunkter. Busslinjer dras in eller om. Och framför allt, Sörmlandsledens aktiva medlemmar förbättrar oavbrutet.

Bland annat har uppgifter om etappernas längder korrigerats. Tidigare angivelser baserades i stor utsträckning på tradition och uppskattning. Några större justeringar är det inte frågan om och i de flesta fall är de nya avstånden kortare. Exakta etapplängder på Sörmlandsledens hemsida.

Här finner du uppdateringar för guidebokens tredje utgåvan (2017).

Uppdaterade etapper

Korrigerade koordinater

Ny anslutning från Nykvarn