NYHETER OCH RÄTTELSER

Omslagsbild från etapp 15: Fredriksberg – Skottvångs gruva.

Tusen kilometer långa Sörmlandsleden förändras ständigt. Nya hus och vägar korsar dess sträckning. Kommersiella verksamheter uppstår och upphör. Länsstyrelserna bildar nya naturreservat. Markägare har synpunkter. Busslinjer dras in eller om. Och framför allt, Sörmlandsledens aktiva medlemmar förbättrar oavbrutet.

Här finner du uppdateringar för guideboken Vandra Sörmlandsleden, tredje utgåvan (2017).

Etapper

Nya etapplängder

Korrigerade koordinater

Ny anslutning från Nykvarn