NY ANSLUTNING FRÅN NYKVARN

13:2 Nykvarn – etapp 13

Etappstart: Nykvarn station –
N 59°10.795’ E 17°25.746′
Resa: SJ-tåg och SL-buss. Parkering.
Vatten: Källa 800 m norr om etappmål – N 59°08.405’ E 17°18.859’

Logi/mat
Kafé Änglagott i Nykvarn: 08 554 909 30, anglagott.se
Restaurang Terrassen i Nykvarn: 08 552 454 90.
ICA Supermarket, Centrumvägen 24 i Nykvarn.

Sörmlandsleden allra senaste anslutningsetapp invigdes i september 2017 och startar på modernt vandrarvis från buss och tåg för att ansluta till huvudledens etapp 13 på samma punkt som anslutningsetapp 13:1 från Gnesta.

Lämna sömniga villor och försvinn ut i skogen för att blanda stig och väg med hällmarsberg utmed sjön Yngerns västra sida. Skogen är trivial. Sjön är desto intressantare. Här ses fiskgjusen ryttla, liksom storlom ute på vidsträckt vattenspegel. Sjön är mycket ren, men har lång omsättningstid, vilket gör den störningskänslig och direkt orsak till förbudet mot båtmotorer med större motorstyrka än åtta hästkrafter. Bra bad i Sandtorp efter sex kilometer.

Strax norr om Ekudden drar anslutningsetappen upp på berg som ger utsikt över sjön och ända till Nykvarn. Därefter åter väg som följs av sjökontakt på stig innan du passerar länsgränsen mot Södermanland och bron över det smala sundet mellan Yngern och Gullsmorasjön. Här finns även rastplats.

Huvudledens etapp 13 möter på samma plats som anslutningsetappen från Gnesta. Koppla samman den senare och du får en fin övernattningstur om 30 kilometer med goda kommunikationer i var ände, men var beredd på att huvudledens skärmskydd vid Djupsjön redan är flitigt frekventerat så gardera med tält.

Etappen passerar även hållplats Sandtorp.